04:30 EDT Thứ hai, 05/10/2015

Chức năng

Liên kết site

Bộ giáo dục & đào tạo
Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Phòng GD&ĐT Vạn Ninh
violet

Thăm dò ý kiến

Cho chúng tôi biết bạn là ai?

Phụ huynh

Giáo viên

Thành viên

Học sinh

Lữ khách

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 2277

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9905

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1085349

Olympic Tiếng Anh

Violympic Toán học

HỌC TẬP GƯƠNG BÁC

THƯ VIỆN BÀI GIẢNG-GIÁO ÁN


KỂ CHUYỆN VỀ BÁC (Giải nhất)

KỂ CHUYỆN BÁC HỒ (Giải nhì)

Trang chủ » Tin Tức » Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Thứ hai - 15/10/2012 10:26
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 __________________                                                  ____________________

      Số  :  01 /QĐ – VL                                                Vạn Giã, ngày 05 tháng 09 năm 2011
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban lao động hướng nghiệp năm học 2011 - 2012

                                                                      _________________
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ điều lệ trường THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 23/2000/QĐ – BG&ĐT ;
            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của trường THCS Văn Lang ;
            Căn cứ tình hình thực tế nhà trường .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban lao động hướng nghiệp của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Trưởng ban
            2 .Phan Văn Chín                                 Giáo viên                                              Phó ban
            3. Cát Thị Lộc                                      Chủ tịch Công Đoàn                             Ủy viên
            4. Nguyễn Văn Nghĩa                           Nhân viên                                             Ủy viên
            5. Vy Văn Muốn                                  Nhân viên                                             Ủy viên
            6. Lương Công Hiển                             Giáo viên                                              Ủy viên
            7. Lê Lưu tín                                        TPT                                                     Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban lao động hướng nghiệp có kế hoạch hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình, kể từ ngày 05/09/2011 đến hết ngày 30/08/2012.
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn, Hội đồng sư phạm và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này .
 
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________

         Số  :  56/QĐ – VL                                      Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Năm học :  2011 - 2012

                                                                     ________________
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của  Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường THCS Văn Lang .
           
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
            2. Nguyễn Chí Kỳ                                P. Hiệu trưởng                                      phó ban trực
            3. Cát Thị Lộc                                      Chủ tịch Công Đoàn                             Ủy viên
            4. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Ủy viên
            5. Võ Công Bình                                  Giáo viên( TBVTM)                             Ủy viên
            6. Lê Lưu Tín                                       TPT                                                     Ủy viên
            7. Đoàn Thị Thu Sơn                            Giáo viên                                              Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch , đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo sự chỉ đạo của nhà trường .
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này ./.
 
                                                                                                           
HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
         Số  : 52 /QĐ – VL                              Vạn Giã, ngày 04 tháng 10 năm 2012
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban phòng chống bão lụt năm học 2012 - 2013.

____________
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS , THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
 
            Thực hiện chỉ thị của Uỷ ban nhân Huyện Vạn Ninh và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vạn Ninh về việc phòng chống bão lụt ;
 
            Căn cứ tình hình thực tế nhà trường .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban phòng chống bão lụt của trường THCS Văn Lang năm học 2012 – 2013 gồm các ông (bà) có  tên sau :
 
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
            2. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       phó ban
            3. Nguyễn Chí Kỳ                                P.Hiệu trưởng                                       phó ban
4. Phan Văn Chín                                 TBLĐ                                                  Uy viên
            5. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Uỷ viên
            6. Nguyễn Văn Nghĩa                           Nhân viên                                             Ủy viên
            7. Vy Văn Muốn                                  Nhân viên                                             Ủy viên
            8. Trần Thị Phượng                               Kế toán                                                Ủy viên
            9. Phạm Thị Phương Thảo                    Thư viện                                               Uỷ viên
            10. Phạm Thị Tố Uyên              Văn thư                                                Uy viên
            11. Lê Lưu Tín                         TPT                                                     Ủy viên
            12.Mai Văn Hùng                                 Giáo viên ( PT Thiết bị )                        Uỷ viên
            13. Lâm Văn Tố                                   Giáo viên ( PT Thiết bị )                        Uỷ viên
            14. Phạm Quốc Toàn                           Giáo viên ( Phòng Vi tính)                     Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban phòng chống bão lụt có nhiệm vụ xây dựng phương án , phòng chống lụt, bão khi có lụt bão xảy ra. Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công .
 
            Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên trong điều 1, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.
 
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO .
( Kèm theo quyết định số : 52/QĐ-VL ngày 04 tháng 10 năm 2012 )
____________
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
 
01 Mai Đồng - Trưởng ban - Chịu trách nhiệm chung .
02 Nguyễn Chí Kỳ - Phó trưởng ban - Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tham gia trực tiếp phòng ,chống mảng : Thư viên, Phòng Vi tính, Phòng Kế toán.
03 Phạm Văn Tảo - Phó trưởng ban - Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tham gia trực tiếp phòng, chống mảng : Phòng Thiết bị, Phòng Thí nghiệm thực hành, phòng Văn Thư .
04 Phan Văn Chín - Ủy viên - Trực tiếp tham gia phòng ,chống khu vực Nhà xe, Hội trường.
05 Nguyễn Hữu Toàn - Ủy viên - Trực tiếp tham gia phòng , chống khu vực Phòng hội đồng giáo viên .
06 Phạm Quốc Toàn - Ủy viên – Trực tiếp tham gia phòng , chống, bảo vệ phòng máy vi tính, dụng cụ tin học.
07 Nguyễn Văn Nghĩa - Ủy viên- Trực tiếp tham gia phòng , chống khu vực học tập của học sinh, phòng Y tế .
08 Vi Văn Muốn - Ủy viên - Trực tiếp tham gia phòng , chống khu vực học tập của học sinh, phòng Y tế .
09 Trần Thị Phượng -Ủy viên -  Trực tiếp tham gia phòng , chống , bảo vệ hồ sơ Kế toán .
10 Phạm Thị Tố Uyên - Ủy viên - Trực tiếp tham gia phòng, chống ,bảo vệ hồ sơ Văn phòng .
11 Phạm Thị Phương Thảo - Ủy viên - Trực tiếp tham gia phòng, chống , bảo vệ thư viện .
12 Lê Lưu Tín - Ủy viên- Trực tiếp tham gia, phòng, chống , bảo vệ phòng Đội, Hồ sơ đội .
13 Mai Văn Hùng - Ủy viên- Trực tiếp tham gia phòng, chống, bảo vệ thiết bị dạy học .
14 Lâm Văn Tố - Ủy viên- Trực tiếp tham gia phòng, chống, bảo vệ thiết bị dạy học .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
            Số  :  01 /QĐ – VL                                  Vạn Giã, ngày 06 tháng 09 năm 2012
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bảo vệ nội bộ trường học năm học 2011  - 2012

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Nghị Định số 232/CP về việc thành lập Ban bảo vệ nội bộ cơ quan ;
            Theo tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vạn Ninh ;
            Xét đạo đức , khả năng Cán bộ, Giáo viên , Công nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban bảo vệ nội bộ trường học của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
            2. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Phó ban
            3. Cát Thị Lộc                                      Chủ tịch Công Đoàn                             Ủy viên
            4. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Uỷ viên
            5. Nguyễn Văn Nghĩa                           Nhân viên                                             Ủy viên
            6. Lê Lưu tín                                        TPT                                                     Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban bảo vệ nội bộ trường học có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan và bảo vệ nội bộ.
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn, và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này .
 
                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
Số  :  05 /QĐ – VL                                                      Vạn Giã, ngày 05 tháng 09 năm 2011
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giáo dục Phòng chống Ma tuý – HIV/AIDS

 năm học 2011  - 2012 .

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Nghị Định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS ngày 01/06/1996 ;
            Thực hiện các công văn của ngành Giáo dục và đào tạo về việc phòng chống Ma túy, HIV/
AIDS ;
            Xét đạo đức , khả năng Cán bộ , Giáo viên , Công nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo PCMT – HIV/AIDS của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
            2. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Phó ban
            3. Cát Thị Lộc                                      Chủ tịch Công Đoàn                             Ủy viên
            4. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Ủy viên
            5. Võ Công Bình                                  Giáo viên                                              Ủy viên
            6. Lê Thị Lài                                         Giáo viên                                              Ủy viên
            7. Lê Lưu tín                                        TPT                                                     Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban chỉ đạo GDPCMT – HIV/AIDS của nhà trường phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo các công văn hướng dẫn hiện hành.
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn, Hội đồng sư phạm và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này .
 
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
         Số  :  54/QĐ – VL                                      Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của năm học 2012 - 2013.

___________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD &ĐT ngày 28/3/2011 của PGD &ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
            Căn cứ các công văn hướng dẫn về công tác thi đua trong năm học 2012 – 2013 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Chủ tịch HĐ
2.Cát Thị Lộc                                       Chủ tịch Công Đoàn                             P. chủ tịch HĐ
3. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Ủy viên
4. Nguyễn Chí Kỳ                                P.Hiệu trưởng                                       Ủy viên
5. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Ủy viên
            6. Trương Thị Thiện                              TKHĐ                                                 Ủy viên
            7.Trần Thị Phượng                                Tổ trưởng Hành Chánh             Ủy viên
            8. Lương Công Hiển                             Tổ trưởng Toán - Tin                            Uỷ viên
            9. Trần Thị Dạ Hương                          Tổ trưởng  Hóa -Sinh-TD                     Uỷ viên
            10. Huỳnh Văn Dũng                            Tổ trưởng Văn - Nhạc                          Uỷ viên
            11.Phùng Thị Diễm Thúy                       Tổ trưởng Tiếng Anh                            Uỷ viên
            12. Lê Lưu Tín                         TPT                                                     Ủy viên
            13.Huỳnh Thị Mỹ Lệ                            Tổ trưởng Lý - CN                               Ủy viên
           
 
            Điều 2 . Hội đồng thi đua nhà trường có trách nhiệm phát động phong trào,  sơ tổng kết và đánh giá các hoạt động phong trào thi đua của cá nhân và tập thể trong năm học theo các văn bản hiện hành.
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn , các bộ phận có liên quan và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này.
 
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Lưu : VT , CM .
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
          Số  :  22 /QĐ – VL                                    Vạn Giã, ngày 06 tháng 09 năm 2012
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ biến ,Giáo dục pháp luật năm học 2012 - 2013.

_________________
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Quyết định số 171/QĐ- UBND ngày 08/3/2012 của UBND huyện Vạn Ninh ban hành kế hoạch phổ biến, Giáo dục pháp luật năm 2012 ;
            Căn cứ hướng dẫn số 496/PGD&ĐT ngày 04/9/2012 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Vạn Ninh về công tác Phổ biến, Giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013 .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban chỉ đạo phổ biến, Giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013 gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                              Trưởng ban
            2. Cát Thị Lộc                                      Chủ tịch Công Đoàn                 Phó trưởng ban
            3. Nguyễn Chí Kỳ                                Phó Hiệu trưởng                       Ủy viên
            4. Phạm Văn Tảo                                 Phó Hiệu trưởng                       Ủy viên
5. Lê Lưu Tín                                       TPT Đội                                   Ủy viên
            6. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                      Ủy viên
            7. Võ Thị Kim Oanh                             Giáo viên GDCD                      Uỷ viên
            8. Huỳnh Văn Dũng                              Tổ trưởng tổ Văn Nhạc            Uỷ viên
            Điều 2 . Ban chỉ đạo phổ biến ,Giáo dục pháp luật có nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo các quy định hiện hành .
            Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên ở điều 1, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định và thi hành ./.
 
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-         Như điều 3 ;
-         Lưu : VT .
 
 
 
 


PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
       Số  :  55 / QĐ – VL                                    Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy năm học 2012 - 2013.

____________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Điều 5 pháp lệnh qui định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy ngày 04/10/1961 ;
            Căn cứ  Chỉ thị số 237/TTg ngày 19/04/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC ;
            Căn cứ Quyết định số 230/1998/QĐ-BNV ( C11 ) ngày 21/04/1998 của Bộ nội vụ nay là bộ Công an về quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC quần chúng ;
            Xét tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ quan.
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
2.Phạm Văn Tảo                                  p. Hiệu trưởng                                      phó ban
3. Nguyễn Chí Kỳ                                p. Hiệu trưởng                                      phó ban
4. Nguyễn Văn Nghĩa                           Bảo vệ                                                 Ủy viên trực
            5. Vy Văn Muốn                                  Bảo vệ                                                 Ủy viên trực
            6.  Phạm Quốc Toàn                            GV Toán Tin ( PT phòng tin học)          Ủy viên
7   Mai Văn Hùng                                 Giáo viên TB                                        Ủy viên
8   Phạm Thị Phương Thảo                   Thư viên                                               Ủy viên
9. Phan Văn Chín                                 TBLĐ                                                  Ủy viên
10. Lê Lưu Tín                         TPT                                                     Ủy viên
11. Nguyễn Hữu Toàn                          BTCĐ                                                  Ủy viên
12. Trần Thị Phượng                             Kế toán                                                Ủy viên
13 Phạm Thị Tố Uyên                           Văn Thư                                              Ủy  viên
14 Lâm Văn Tố                                    Giáo viên thiết bị                                   Ủy viên
 
            Điều 2 . Nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo do trưởng ban phân công .Các thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở , thường xuyên luyện tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ .
 
            Điều 3 . Các bộ phận liên quan và các ông ( bà ) có tên trong điều 1 thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.
                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Lưu : VT , CM .
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
           Số  : 57 /QĐ – VL                                   Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban giáo dục thể chất năm học 2012 - 2013 .

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
 
            Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của trường THCS Văn Lang .
           
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay kiện toàn Ban giáo dục thể chất  của trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
2.Nguyễn Chí Kỳ                                 P.Hiệu trưởng                                       Phó ban
            3. Võ Công Bình                                  TBVT                                                  Uỷ viên
            4. Lê Lưu Tín                                       TPT                                                     Uỷ viên
            5.Phan Văn Chín                                  TBLĐ                                                  Uỷ viên
            6. Nguyễn Văn Nghĩa                           Bảo vệ                                                 Uỷ viên
            7. Nguyễn Hữu Toàn                            BTCĐ                                                  Ủy viên
 
            Điều 2 . Ban giáo dục thể chất có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất theo quy định của nhà trường .
 
            Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên trong điều 1, các bộ phận có liên quan chịu thi hành quyết định này. /.
 
 
                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-         Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
         Số  :  58 / QĐ – VL                                    Vạn Giã, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Y tế , vệ sinh học đường  năm học 2012  - 2013.

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
            Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của trường THCS Văn Lang;
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Ban Y tế,  vệ sinh học đường gồm các Ông (bà) có tên sau :
            1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
2. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Phó ban trực
            3. Võ Công Bình                                  TBVT                                                  Uỷ viên
            4. Lê Lưu Tín                                       TPT                                                     Uỷ viên
            5. Phan Văn Chín                                 TBLĐ                                                  Uỷ viên
            6. Nguyễn Thị Ut Thắm                        NV Y Tế                                              Uỷ viên
            7. Vy Văn Muốn                                  Bảo vệ                                                 Uỷ viên
 
            Điều 2 . Ban  Y tế, vệ sinh học đường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác y tế học đường theo sự chỉ đạo của nhà trường .
 
            Điều 3 .Các Ông (bà) có tên trong điều 1, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành . /.
 
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-         Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
Số  : 03 /QĐ – VL                                                                   Vạn Giã, ngày 14 tháng 09 năm 2009
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường THCS Văn Lang .

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Thực hiện Quyết định số 83/2008/QĐ –BGD ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bội Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ; Thông tư số 12 /2009 /QĐ – BGD ĐT ngày 12 /05/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dục trường trung học cơ sở .
           
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Văn Lang gồm các ông (bà) có  tên sau :
            1. Mai Đồng                             Hiệu trưởng                                          Chủ tịch Hội đồng
2. Phạm Văn Tảo                     P.Hiệu trưởng                                       P. chủ tịch HĐ
            3. Trương Thị Thiện                  TKHĐ                                                 Thư ký
            4. Vũ Thị Liễu                          Chủ tịch Công Đoàn                             Thành viên
            5. Trần Thị Phượng                   TT Văn phòng                          Thành viên
            6. Dương Thị Ánh Hồng           TT Tổ Tiếng Anh                                  Thành viên
            7. Phan Thị Hồng Vinh  Giáo viên                                              Thành viên
           
            Điều 2 . Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường THCS Văn Lang theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
 
            Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . /.
 
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Phòng GD&ĐT ( để b/c)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
 
        Số  :  23 /QĐ – VL                                         Vạn Giã, ngày 06 tháng 9 năm 2012
 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học .

___________

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

 
           
Căn cứ Thông tư số :12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ các hướng dẫn về kiểm tra nội bộ trường học của ngành giáo dục đào tạotrong năm học 2012 -2013 ;
Xét đạo đức , khả năng của CB, GV. Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm các Ông ( bà)  có  tên sau và giữ các chức danh sau :
1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
2. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       P. trưởng ban
            3. Nguyễn Chí Kỳ                                P.Hiệu trưởng                                       P. trưởng ban
            4. Lương Công Hiển                             Tổ trưởng                                             Uy viên
            5. Huỳnh Văn Dũng                              Tổ trưởng                                             Uy viên
            6. Cát Thị Lộc                                      Tổ trưởng                                             Uy viên
            7. Phùng Thị Diễm Thúy                        Tổ trưởng                                             Uy viên
            8. Trần Thị Dạ Hương                          Tổ trưởng                                             Uy viên
            9. Huỳnh Thị Mỹ Lệ                             Tổ trưởng                                             Uy viên
10. Võ Công Bình                                Tổ phó                                                 Uy viên
            11.Phạm Quốc Dưỡng                          Tổ phó                                                 Uy viên
            12. Nguyễn Thái Bình                           Tổ phó                                                 Uy viên
            13.Phạm Thị Mỹ Hà                             Tổ phó                                                 Uy viên
            14. Nguyễn Thị Kim Anh                      Tổ phó                                                 Uy viên
            15. Phạm Quốc Toàn                           Tổ phó                                                 Uy viên
            16. Võ Thị Kim Oanh                           Giáo viên                                              Ủy viên
            17. Đoàn Thị Thu Sơn              Giáo viên                                              Ủy viên
 
           
            Điều 2 . Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn , ban kiểm tra nội bộ trường học xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo đúng quy định .
            Điều 3 . Bộ phận chuyên môn, văn phòng, các ông ( bà ) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành  . /.
 
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Phòng GD&ĐT ( để b/c)
-          Lưu : VT , CM .
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
        Số  :  25 /QĐ – VL                                             Vạn Giã, ngày 06 tháng 9 năm 2012
 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Ba công khai trường THCS Văn Lang.

_________________

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

 
           
Căn cứ Điều 19,Thông tư số :12/2011/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quyền hạn và nhiệm vụ của hiệu trưởng;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Thành lập Ban chỉ đạo quy chế thực hiện 3 công khai của trường THCS Văn Lang gồm các ông ( bà) có  tên sau:
1. Mai Đồng                                         Hiệu trưởng                                          Trưởng ban
2.Cát Thị Lộc                                       CTCĐ                                                  P. trưởng ban
3. Phạm Văn Tảo                                 P.Hiệu trưởng                                       Uy viên
            4. Nguyễn Chí Kỳ                                P.Hiệu trưởng                                       Uy viên
            5. Trần Thị Phượng                               Kế toán                                                Uy viên
            6. Lương Công Hiển                             Thanh tra nhân dân                               Uy viên
            7. Trần Thị Dạ Hương                          Tổ trưởng                                             Uy viên
 
           
            Điều 2 . Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện theo quy định hiện hành .
            Điều 3 . Các ông ( bà ) có tên ở điều 1, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành  . /.
 
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-          Như điều 3 ;
-          Phòng GD&ĐT ( để b/c)
-          Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
Số  :     /QĐ – VL                                                        Vạn Giã, ngày 08 tháng 12 năm 2009
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 -2010.

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ điều lệ trường THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
            Căn cứ  nhiệm vụ năm học 2009 -2010 của trường THCS Văn Lang ;
Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh và đề nghị của hội đồng thi đua nhà trường .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay khen thưởng cho 16  học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 – 2010 có ( danh sách  kèm theo ) .
            Điều 2 . Mức thưởng cho mỗi học sinh là : 50.000 đ ( Năm chục ngàn đồng ), được trích từ quỹ khuyến học của trường.
 
            Điều 3 . Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, GVCN lớp có học sinh có tên trên thi hành  quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .
 
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận :
-         Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
( Kèm theo Quyết định số :      / QĐ – VL ngày 08 tháng 12 năm 2009 )
 
________________________
 
1-     Nguyễn Tạ Hồng Liên
2-     Trần Vĩnh Tường
3-     Phạm Thị Thùy Linh
4-     Võ Ngọc Anh Thuấn
5-     Nguyễn Thanh Hương
6-     Lê Trương Mỹ Hoa
7-     Nguyễn Mai Thiên Châu
8-     Nguyễn Thành Nhân
9-     Hồ Thị Xuân Liệt
10 - Hồ Thị Bích Phương
11 - Lê Đức Thủy Viên
12 - Nguyễn Lê Anh Thư
13 - Huỳnh Bảo Việt
14 - Lê Thanh Phong
15 - Nguyễn Lê Thảo Quỳnh
16 - Võ Ngọc Anh Thuấn
 
Tổng cộng danh sách có16 học sinh
 
                                                                                  Vạn Giã, ngày 08 tháng 12 năm 2009
                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD &ĐT  VẠN NINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    _________________                                                 ____________________
 
Số  :    04 /QĐ – VL                                                                Vạn Giã, ngày15  tháng 9 năm 2009
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật.

_________________
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĂN LANG

           
            Căn cứ  QĐ số 07/ 2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành điều lệ trường THCS , trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học ;
Căn cứ thông tư số 08/TT ngày 21 tháng 03 năm 1988 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông ;
            Theo đề nghị của Hội đồng trường .
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
            Điều 1 . Nay thành lập Hội đồng kỷ luật gồm các ông bà có tên sau :
            1. Ong : Mai Đồng                                Hiệu trưởng                                          Chủ tịch HĐ    
            2. Bà :Nguyễn Thị Bạc Trầm     P.Hiệu trưởng                                       Thành viên
            3. Ong :Phạm Văn Tảo             P.Hiệu trưởng                                       Thành viên
            4. Ong : Lê Lưu Tín                              TPT                                                     Thành viên
            5 .Ong : Nguyễn Hữu Toàn                   BTCĐ                                                  Thành viên       
6.Ong : Lương Công Hiển                     GV-(TTND)                                        Thành Viên
7. Mời Ong :  NguyễnThành Phú           TB đại diện Hội PHHS             Thành viên
            8. Các giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi                              Thành viên
             
            Điều 2 . Hội đồng kỷ luật nhà trường có trách nhiệm xét đề xuất các hình thức kỷ luật học sinh theo các văn bản về kỷ luật học sinh hiện hành .       
            Điều 3 . Các ông bà có tên trong điều 1 , các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành .
 
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-         Như điều 3 ;
-         Lưu : VT , CM .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Tin tức giáo dục

Đăng nhập thành viên

Phần mềm hỗ trợ

 UniKey 3.63 - 32 bit

 Bộ gõ Tiếng Việt miễn phí


 Vietkey 2002 Full

 Bộ gõ Vietkey và full font vn


 IDM 6.04 Build 3

 Hỗ trợ tăng tốc download


 TeamviewerTeamviewer 6.0

 Hỗ trợ REMOTE tới máy của bạn.


 Foxit PDF Reader

 Đọc file PDF nhanh và nhẹ


 FFSJ

 Cắt và nối file *.001 , *.__a


 Google Chorme

 Trình duyệt Web NHANH


 Firefox 4.x

 Trình duyệt Web TỐT nhất


 WinRAR 3.93

 Soft nén và giải nén tốt


GIAO THÔNG THÔNG MINH

BỘ CÀI ĐẶT VEMIS 1.2.1

UPDATE 1.2.2

TIN TỨC TIÊU ĐIỂM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC : 2014 -2015
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG THCS VĂN LANG NĂM HỌC 2015-2016
KẾ HOẠCH Tổ chức “Vui hội Trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu năm 2015
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN LANG TỔ CHỨC LONG TRỌNG BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HOC 2015-2016
CẢM NGHĨ VỀ NGÀY QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 2/9
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS VĂN LANG CHUẨN BỊ CHO “ NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2015- 2016
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015
CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÀ MỞ LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN 2015
“ĐỐ VUI HỌC TẬP – RUNG CHUÔNG VÀNG 2015"
Đề thi Violympic Toán
Vì sao 20/3 được chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc?
Ngày Hội sử dụng Tiếng Anh Năm học: 2014-2015
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC : 2014-2015
CHUYÊN ĐỀ: DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 TỔ: VĂN- NHẠC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 TỔ: VĂN- NHẠC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 TỔ : HÓA – SINH – THỂ DỤC
CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THCS ” Năm học 2014-2015
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS VĂN LANG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN GIAO LƯU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI VỚI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ VÀ THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

.

 photo TruongtaptheM11_zps1cd242a7.jpg